Regulament de organizare a taberei de la Valea Plopului

Împreună pentru copiii de la Valea Plopului,

ediția a VIII-a, 2015

 1. Măsuri igienico-sanitare:

 • Păstrați curățenia în spațiile de cazare și locurile de desfășurare a activităților specifice acestei tabere.

 • Folosiți corect și civilizat grupurile sanitare disponibile.

 • Respectați orele de masă și odihnă.

 • Respectați igiena individuală în limitele resurselor disponibile.

 • Nu păstrați alimente perisabile în camere.

 • ATENȚIE! Nu consumați apă decât din sursele de apă recomandate de organizatori. Multe din sursele de apă prezente în tabără oferă o apă de o calitate îndoielnică.

 1. Măsuri privind securitatea personală și a bunurilor

 • Verificați înainte să părăsiți spațiul de cazare, dacă geamurile și ușile sunt închise.

 • Nu introduceți persoane străine fără acceptul organizatorilor în spațiile de cazare sau/și spațiile de desfășurare ale taberei. Informați imediat organizatorii cu privire la apariția unor persoane străine în cadrul desfășurării taberei.

 • Este interzisă însușirea bunurilor străine de către participanții la această tabără. Orice obiect pierdut descoperit de către oricare dintre participanți se va preda organizatorilor.

 • Sunteți responsabili pentru bunurile proprietate personală. Organizatorii nu pot fi trași la răspundere pentru pierderea/defectarea/furtul acestora.

 1. Măsuri PSI

 • Este interzis fumatul în zonele de cazare sau servire a mesei și de asemenea în spațiile de desfășurare a activităților taberei.

 • Este interzisă folosirea chibritelor sau altor surse care pot provoca incendiu fără acordul organizatorilor.

 • Este interzis a se umbla la instalații electrice, prize, întrerupătoare, tablouri de siguranță sau folosirea unor instalații improvizate.

 • Orice defecțiune constatată se raportează organizatorilor.

 1. Măsuri generale

 • Aveți obligația de a prezenta la venirea în tabără un act de identitate organizatorilor pentru a verifica dacă vă aflați printre participanții admiși.

 • Aveți responsabilitatea de a avea un comportament adecvat și o ținută decentă de-a lungul întregii perioade de desfășurare a taberei. Arătați respect tuturor participanților/ organizatorilor/colaboratorilor sau altor terțe persoane. Nu discriminați și nu aduceți injurii de orice fel persoanele aflate în/din tabără. În cazul apariție neînțelegerilor care nu se pot rezolva pe cale amiabilă între persoanele implicate apelați la mediere din partea organizatorilor.

 • Aveți obligația de a respecta îndrumările date de organizatorii taberei sau/și persoanelor împuternicite de aceștia.

 • Aveți obligația să informați organizatorii cu privire la modul de desfăşurare a activității însărcinate, despre evenimentele neprevăzute care pot avea consecințe negative atât asupra participanților, cât și a altor terțe persoane sau/și despre probleme de ordin organizatoric sau personal (sănătate, probleme personale ș.a.) care pot pune în pericol desfășurarea în condiții optime a taberei.

 • Nu introduceți băuturi alcoolice sau/și alte substanțe interzise prin legile în vigoare în tabără. Consumația acestora este strict interzisă pe perioada desfășurării taberei.

 • Păstrarea bunurilor din dotarea centrului social Pro Vita în condiții bune este obligatorie. Participanții pot fi trași la răspundere în cazul constatării defectării sau pierderii cauzate de aceștia.

 • Utilizați în cele mai bune condiții resursele puse la dispoziție de organizatori pentru desfășurarea activității. În cazul defectării/alterării/dispariția acestor resurse aveți datoria de a informa în timp util organizatorii.

 • Aveți obligația de a vă asigura de luarea tuturor măsurilor de prevenție necesare astfel încât viața proprie sau a celor din jur să nu fie afectată în vreun fel de activitatea voastră sau de instrumentele folosite în cadrul acesteia (de orice tip). Puneți toate instrumentele utilizate la finalul zilei la locul lor, după ce au fost oprite/blocate/dezafectate/curățate.

 • Respectați programul zilnic stabilit de organizatori. Respectați ora maximă de stingere care este 00:00, iar ora de trezire este 07:00. În intervalul acesta nu provocați zgomot (muzică, țipete, tropăieli etc.) sau orice deranj care ar putea duce la disconfortul odihnei celorlalți participanți.

 • Aveți obligația de a participa la toate activitățile stabilite și pentru care ați fost însărcinat de organizator, iar în cazul neparticipării/nerealizării sarcinii sau/și activității sunteți responsabili să informați în timp util organizatorii și să prezentați motivul pentru care nu ați reuși să participați sau să realizați sarcina respectivă. Neparticiparea nejustificată poate atrage eliminarea din programul taberei. 1. Sancțiuni

 • Nerespectarea de către oricare dintre participanţi a prezentului Regulament sau a îndrumărilor organizatorilor şi a persoanelor împuternicite de aceștia, urmată de un eventual accident (de orice natură), nu va atrage responsabilitatea de niciun fel a organizatorilor, colaboratorilor sau/și centrului social Pro Vita.

 • Organizatorii nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la comportamentul sau acțiunile iresponsabile/dăunătoare realizate de oricare dintre participanții înscriși la această tabără care are consecințe negative (de orice fel) asupra propriei persoane și/sau asupra celorlaltor participanți, organizatorilor, colaboratorilor sau Centrului Social Pro Vita, considerându-se că singurul vinovat este persoana în cauză care va răspunde conform legilor în vigoare.

 • În cazul nerespectării prezentului regulament organizatorii pot apela la următoarele soluții coercitive:

 1. Avertizarea/mustrarea persoanelor vinovate;

 2. Anunțarea urgentă a părinților/tutorilor legali ai acestora sau a organelor abilitate;

 3. Excluderea din prezenta tabără;

 4. Excluderea pe perioadă nedeterminată din orice activitate organizată de ASCOR sau/și colaboratorii acestuia;

 5. Apelarea la autoritățile competente.

Acest regulament este o anexă la contractul de voluntariat semnat între organizator și partipantul voluntar.

Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru că ați ales să participați în această tabără! Suntem siguri că putem face lucruri frumoase împreună!

Echipa de organizare vă urează să aveți o tabără cât se poate de plăcută!

Obiectivele taberei